Kasunduan sa privacy

 1. Paksa ng kasunduan.
  • Ang kasunduang ito ay may bisa para sa website ng AvtoTachki.com at natapos sa pagitan ng gumagamit ng mga site na ito at ng may-ari ng mga site (simula dito AvtoTachki.com)
  • Itinakda ng Kasunduang ito ang pamamaraan para sa pagtanggap, pag-iimbak, pagproseso, paggamit at pagsisiwalat ng Personal na Data ng Gumagamit at iba pang impormasyon na natanggap ng AvtoTachki.com mula sa mga gumagamit ng mga site. Ang personal na data ay pinunan ng Gumagamit.
  • Upang mailagay sa anuman sa mga site na impormasyon ng AvtoTachki.com, anunsyo, gamitin ang site, dapat maingat na basahin ng User ang Kasunduang ito at ipahayag ang kanyang buong kasunduan kasama ang mga tuntunin nito. Ang kumpirmasyon ng buong Kasunduan sa kasunduang ito ay ang paggamit ng site ng Gumagamit.
  • Ang gumagamit ay walang karapatang mag-post ng impormasyon, mga ad, gamitin ang site kung hindi siya sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, o kung hindi pa siya umabot sa ligal na edad kung kailan siya ay may karapatang pumasok sa mga kasunduan o hindi isang awtorisadong tao ng kumpanya na kung saan ang impormasyon ay nai-post, anunsyo
  • Sa pamamagitan ng pag-post ng impormasyon sa mga site gamit ang site, ang User ay naglalagay ng personal na data o, na nagbibigay ng data na ito sa ibang paraan, at / o sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anumang mga pagkilos sa loob ng site, at / o paggamit ng anumang bahagi ng Site, binibigyan ng User ng kanyang hindi malinaw na pahintulot ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at binibigyan ang AvtoTachki.com ng karapatang tumanggap, mag-imbak, magproseso, gamitin at isiwalat ang personal na data ng gumagamit sa ilalim ng mga tuntunin ng Kasunduang ito.
  • Ang Kasunduang ito ay hindi namamahala at ang AvtoTachki.com ay hindi responsable para sa resibo, pag-iimbak, pagproseso, paggamit at pagbubunyag ng personal na data ng gumagamit at anumang iba pang impormasyon sa mga third party na hindi pag-aari o pinamamahalaan ng AvtoTachki.com, at mga indibidwal na hindi empleyado ng AvtoTachki .com, kahit na na-access ng Gumagamit ang mga site, kalakal o serbisyo ng mga taong ito gamit ang AvtoTachki.com o ang newsletter. Kumpidensyal sa pag-unawa sa Kasunduang ito ay impormasyon lamang na nakaimbak sa database ng site sa isang naka-encrypt na estado at magagamit lamang sa AvtoTachki.com.
  • Kinikilala ng gumagamit na, sa kaganapan ng kanyang pabaya na pag-uugali sa kaligtasan at proteksyon ng kanyang personal na data at data ng pahintulot, ang mga third party ay maaaring makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa account at sa personal at iba pang data ng gumagamit. Ang AvtoTachki.com ay hindi mananagot para sa mga pinsala na dulot ng naturang pag-access.
 2. Ang pamamaraan para sa pagkuha ng personal na data.
 1. Ang AvtoTachki.com ay maaaring mangolekta ng personal na impormasyon, katulad ng: pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, mga numero ng contact, email address, rehiyon at bayan ng tirahan ng Gumagamit, password para sa pagkilala. Gayundin ang AvtoTachki.com ay maaaring mangolekta ng iba pang impormasyon:
  • Ang mga cookie upang makapagbigay ng mga umaasa na serbisyo, halimbawa, pag-iimbak ng data sa shopping cart sa pagitan ng mga pagbisita;
  • IP address ng gumagamit.
 2. Ang lahat ng impormasyon ay kinokolekta namin tulad ng mayroon at hindi nagbabago habang nasa proseso ng pagkolekta ng data. Mananagot ang gumagamit para sa pagbibigay ng tumpak na impormasyon, kasama ang impormasyon tungkol sa personal na data. Ang AvtoTachki.com ay may karapatang, kung kinakailangan, upang suriin ang kawastuhan ng impormasyong ibinigay, pati na rin humiling ng kumpirmasyon ng ibinigay na impormasyon, kung kinakailangan upang magbigay ng mga serbisyo sa Gumagamit.
 3. Ang pamamaraan para sa paggamit ng impormasyon tungkol sa gumagamit.
 4. Maaaring gamitin ng AvtoTachki.com ang iyong pangalan, rehiyon at bayan kung saan ka nakatira, e-mail address, numero ng telepono, password upang makilala ka bilang isang gumagamit ng AvtoTachki.com. Maaaring gamitin ng AvtoTachki.com ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay upang maproseso ang aming newsletter, lalo upang abisuhan ka ng mga bagong pagkakataon, promosyon at iba pang balita mula sa AvtoTachki.com. Palaging tatanggi ang gumagamit na isagawa ang pag-mail sa pamamagitan ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ang pagproseso ng personal na data ay maaaring isagawa upang maipatupad ang mga ugnayan sa batas sa sibil, relasyon sa buwis at accounting, tuparin ang mga obligasyong kontraktwal para sa pagkakaloob ng mga serbisyo, magbigay ng pag-access sa serbisyo sa site, upang makilala ang kliyente bilang isang gumagamit ng site, upang makapagbigay, mag-alok ng mga serbisyo, proseso mga pagbabayad, mailing address, paglikha at pagpapatupad ng mga programang bonus, pagpapadala ng mga alok at impormasyon sa komersyo sa pamamagitan ng koreo, e-mail, pag-aalok ng mga bagong serbisyo, paglilipat ng anumang impormasyon maliban sa paksa ng kontrata, pagsasagawa ng mga transaksyon sa pag-areglo, pag-uulat, pagpapanatili ng accounting at pamamahala ng accounting, pagpapabuti ng kalidad pagkakaloob ng mga serbisyo, pagkakaloob ng mga serbisyo sa site, pag-post ng impormasyon, mga anunsyo ng kliyente sa site ng may-ari ng personal na batayan ng data, pinapasimple ang trabaho sa site at pagpapabuti ng mga materyales nito.
 5. Mga tuntunin ng pagbibigay ng pag-access sa database.
 6. Ang AvtoTachki.com ay hindi naglilipat ng personal na data at iba pang impormasyon sa mga third party, maliban sa ibinigay sa ibaba. Ang mga gumagamit, alinsunod sa Kasunduang ito, ay nagbigay ng karapatang "AvtoTachki.com" upang ibunyag, nang hindi nililimitahan ang panahon ng bisa at teritoryo, personal na data, pati na rin ang iba pang impormasyon ng mga gumagamit sa mga third party na nagbibigay ng mga serbisyo sa "AvtoTachki.com", partikular, ngunit hindi eksklusibo, iproseso mga order, pagbabayad, maghatid ng mga parsela. Ang mga third party ay maaaring gumamit lamang ng impormasyon ng gumagamit kung nagbibigay sila ng mga serbisyo sa AvtoTachki.com at ang impormasyon lamang na kinakailangan upang maibigay ang serbisyo. Gayundin, ang pagsisiwalat ng personal na data nang walang pahintulot ng Gumagamit o isang taong pinahintulutan niya ay pinapayagan sa mga kaso na tinutukoy ng batas, at para lamang sa interes ng pambansang seguridad, kapakanan sa ekonomiya at mga karapatang pantao, lalo na, ngunit hindi eksklusibo:
  • sa makatuwirang mga kahilingan ng mga katawang estado na may karapatang humingi at tumanggap ng ganoong data at impormasyon;
  • sa kaganapan na, sa opinyon ng AvtoTachki.com, nilalabag ng Gumagamit ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at / o iba pang mga kontrata at kasunduan sa pagitan ng AvtoTachki.com at ng Gumagamit.
 7. Paano baguhin / tanggalin ang impormasyong ito o mag-unsubscribe.
 1. Ang mga gumagamit sa anumang oras ay maaari baguhin / tanggalin Personal na impormasyon (telepono) o mag-unsubscribe. Ang gawain ng ilang mga tampok ng AvtoTachki.com, kung saan kinakailangan ang impormasyon tungkol sa Gumagamit, ay maaaring masuspinde mula sa sandaling ang impormasyon ay nabago / tinanggal.
 2. Ang personal na data ng Gumagamit ay nakaimbak hanggang sa matanggal ito ng Gumagamit. Ang sapat na abiso ng Gumagamit tungkol sa pagtanggal o iba pang pagproseso ng personal na data ay magiging isang liham (impormasyon) na ipinadala sa email na tinukoy ng Gumagamit.
 3. Proteksyon ng impormasyon.
 1. Ang AvtoTachki.com ay kumukuha ng lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang data mula sa hindi pinahintulutang pag-access, pagbabago, pagsisiwalat o pagkawasak. Kasama sa mga hakbang na ito, sa partikular, ang isang panloob na pagsusuri sa koleksyon, pag-iimbak at pagproseso ng data at mga hakbang sa seguridad, lahat ng data na kinokolekta ng AvtoTachki.com ay nakaimbak sa isa o higit pang ligtas na mga server ng database at hindi mai-access mula sa labas ng aming corporate mga network.
 2. Ang AvtoTachki.com ay nagbibigay ng pag-access sa personal na data at impormasyon lamang sa mga empleyado, kontratista at ahente ng AvtoTachki.com na kailangang magkaroon ng impormasyong ito upang maisagawa ang mga pagpapatakbo na isinagawa sa amin. Ang mga kasunduan ay nilagdaan kasama ang mga indibidwal na kung saan ipinatutupad nila ang kanilang sarili sa pagiging kompidensiyal at maaaring mapailalim sa mga parusa, kasama na ang pagpapaalis at pag-uusig sa kriminal, kung lumalabag sila sa mga obligasyong ito. Ang gumagamit ay may mga karapatang ipinagkakaloob ng Batas ng Ukraine na "Sa Proteksyon ng Personal na Data" na may petsang Hunyo 1, 2010 N 2297-VI.
 3. Makipag-ugnay sa address kung sakaling may mga katanungan.
 4. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, kagustuhan, reklamo patungkol sa impormasyong iyong ibinibigay, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email: support@www.avtotachki.com... Ang gumagamit, sa nakasulat na kahilingan at sa pagtatanghal ng isang dokumento na nagtatatag ng kanyang pagkakakilanlan at awtoridad, ay maaaring bigyan ng impormasyon sa pamamaraan para sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng database.
 5. Mga pagbabago sa patakaran sa privacy na ito.
 6. Maaari naming baguhin ang mga tuntunin ng patakaran sa privacy na ito. Sa kasong ito, papalitan namin ang bersyon sa pahina ng mga termino, kaya't mangyaring suriin ang pahina nang pana-panahon. https://avtotachki.com/privacy-agreement Ang lahat ng mga pagbabago sa Kasunduan ay nagsisimulan mula sa sandali ng kanilang paglalathala. Sa pamamagitan ng paggamit ng Site, kinukumpirma ng User ang kanyang pagtanggap sa mga bagong tuntunin ng Patakaran sa Privacy sa bersyon na may bisa sa oras na ginagamit ng Gumagamit ang Site.
 7. Karagdagang mga tuntunin.
 1. Ang AvtoTachki.com ay hindi mananagot para sa pinsala o pagkawala na natamo ng Gumagamit o mga third party bilang resulta ng hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaunawaan ng mga tuntunin ng Kasunduang ito, mga tagubilin sa kung paano gamitin ang Site, tungkol sa pamamaraan para sa pag-post ng data at iba pang mga teknikal na isyu.
 2. Kung sakaling ang anumang pagkakaloob ng Patakaran sa Pagkapribado, kasama ang anumang panukala, sugnay o bahagi nito, ay napatunayang salungat sa batas, o hindi wasto, hindi ito makakaapekto sa natitirang mga probisyon na hindi salungat sa batas, mananatili silang buong lakas at bisa, at anumang isang di-wastong probisyon, o isang probisyon na hindi maipatutupad nang walang karagdagang aksyon ng mga Partido, ay itinuturing na binago, naitama sa lawak na kinakailangan upang matiyak ang bisa nito at ang posibilidad ng pagpapatupad.
 3. Nalalapat ang kasunduang ito sa Gumagamit mula sa sandaling ginagamit niya ang site, kabilang ang paglalagay ng isang ad, at wasto basta't ang site ay nag-iimbak ng anumang impormasyon tungkol sa gumagamit, kabilang ang personal na data.
 4. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa patakaran sa privacy na ito, sumasang-ayon ka rin Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin ng Paggamit Google.